Kontaktéiert eis

Kontaktéiert eis wann dir Froen iwwer eis oder déi verschidden Projeten an Objektiver vun Plan International hut.

Fir Informatiun zu Kannerhëllef kontaktéiert w.e.g.:

François Reuter
5 an der Dellt, L-6114 Junglinster, Luxembourg

E-mail: info@mateneenfirkanner.org

Tel: 00352 78 71 62
Handy: 00352 691 78 71 62

Don

Eise Bankekont

BCEELULL LU62 0019 3255 5627 3000